comp

www.ALVAR.cz

Konfigurace a vytvoření poštovního účtu:
Microsoft Outlook XP (2002)

Vytvoření nového účtu:
Spusťte program, v horním menu klikněte na Nástroje a dále na Účty elektronické pošty.

oxp_01

Vyberte Přidat nový účet elektronické pošty a stiskněte Další.

oxp_02

 

U typu serveru příchozí pošty vyberte protokol POP3. Stiskněte Další.

oxp_03

Zde vyplňte Jméno (to se bude objevovat v hlavičce Vámi odeslaných zpráv).
Napište Vaši elektronickou adresu (ta se bude následně objevovat jako adresa odesílatele).

Do kolonky server příchozí pošty (POP3) napište www.alvar.cz.

Odesílat poštu přes poštovní servery Alvar nelze, je třeba nastavit server a autorizační údaje Vašeho poskytovatele připojení k Internetu pro server pro odchozí poštu (SMTP).

oxp_04

Server pro odchozí poštu (SMTP) nastavte na server Vašeho poskytovatele připojení k Internetu a stiskněte tlačítko Další nastavení....

Další nastavení:
Zobrazí se okno, ve kterém můžeme změnit název poštovního účtu, a Další informace o uživateli.

nastavení SMTP

Přejděte na záložku Server pro odchozí poštu a zaškrtněte Server pro odchozí poštu (SMTP) .

nastavení

Vyplňte další údaje:

Do kolonky Uživatelské jméno napište Vaše uživatelské jméno a do kolonky Heslo zadejte Vaše heslo, které je platné pro Vaše uživatelské jméno které jste získali od Vašeho poskytovatele připojení k Internetu.

Potvrďte stiskem OK

Můžete ještě použít volbu Test nastavení účtu... pro ověření, zda je vše správně nastaveno.

test

Klikněte na Další.

oxp_05

 

Klikněte na tlačítko Dokončit.

Nyní máte správně nakonfigurovaný poštovní účet a můžete jej začít používat.

 

Další nastavení:


K dalším nastavením se můžeme dostat z okna Nastavení elektronické pošty sítě Internet (POP3) tlačítkem Další nastavení...

Zobrazí se okno Obecné, ve kterém můžeme změnit název poštovního účtu, a Další informace o uživateli.

název

Klikněte na záložku Připojení.

Pokud jste k internetu připojeni pomocí místní sítě (LAN) měli byste záložku nastavit následovně:

LAN

Pokud se k internetu připojujete pomocí modemu, měli byste tuto záložku nastavit následovně:

oxp_09

V seznamu v části Modem se zobrazí seznam připojení k internetu, které máte v počítači nainstalovány a nastaveny.
Vyberte ze seznamu to nastavení, pomocí něhož se připojujete k síti internet.

Pokračujte vybráním záložky Upřesnit.

upřesnit

Zde zkontrolujte, popřípadě opravte čísla portů jako na obrázku.
Časový limit serveru se dá nastavit potenciometrem až na 5min.

Zde je možné nastavit i Zanechání kopie zprávy na serveru. ( Používá se například v případě, že si zprávy vybíráte na cestách a chcete jejich kopii mít k dispozici i později v kanceláři.)

Pro uložení nastavení stiskněte OK.

Zpět na hlavní stranu

ALVAR, Táborská 178, Brno, psč: 615 00 e-mail: info@alvar.cz